Advies & klantenservice T: 085 7500 164
  • Gratis verzending
  • 30 dagen bedenktermijn
  • De snowboots-specialist
  • Grote collectie
  • Levering in èèn werkdag

Algemene voorwaarden Snowboots-shop

1) Algemeen
Snowboots-shop is een gedeponeerde handelsnaam van Snowcountry B.V., geregistreerd onder KVK #69102570, gevestigd aan de Stoutenbugerlaan 17b, 3836PC te Amersfoort, Nederland.
Het BTW nummer van Snowcountry is BTW-nummer: NL857735019.B01
Door bij Snowboots-shop een bestelling te plaatsen, geeft u te kennen dat u met de leverings- en betalingsvoorwaarden van Snowboots-shop akkoord gaat. Snowboots-shop heeft het recht haar leverings- en/of betalingsvoorwaarden te wijzigen.
Door digitale weergave van de foto’s en films op onze website en in onze brochures en tevens kleurinstellingen van uw beeldscherm, kunnen de kleuren van de door ons geplaatste foto''s in onze webshop niet voor 100% gegarandeerd worden. Als u artikelen ontvangt die u niet heeft besteld, dan dient u Snowboots-shop hiervan zo spoedig mogelijk op de hoogte te stellen. Eventuele onjuistheden van door Snowboots-shop aan u vermelde gegevens moeten direct door u aan Snowboots-shop worden gemeld, alsmede eventuele wijzigingen of onjuistheden van uw gegevens die u aan Snowboots-shop heeft verstrekt.
2) Toepasselijkheid
A) Op alle aanbiedingen en bestellingen bij Snowboots-shop zijn deze Algemene Verkoopvoorwaarden van toepassing.
B) Algemene Voorwaarden die de koper hanteert zijn niet van toepassing tenzij hiermee schriftelijk door ons lees Snowboots-shop is ingestemd.
C) Snowboots-shop behoud zich het recht voor deze Algemene Voorwaarden van tijd tot tijd te wijzigen en/of aan te vullen.
D) Omdat snowboots-shop in Nederland gevestigd, en de website in Nederland gehost is, zijn op alle aanbiedingen en overeenkomsten is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.
KVK-nummer: 08182406
3) Overeenkomsten
A) Aanbiedingen zijn geldig zolang de voorraad strekt.
B) Informatie, afbeeldingen, mondelinge mededelingen, opgave etc. met betrekking tot alle aanbiedingen en belangrijkste kenmerken van de producten die telefonisch, via de website www.Snowboots-shop.nl of via e-mail worden verstrekt worden zo nauwkeurig mogelijk (weer)gegeven of gedaan. Snowboots-shop garandeert echter niet dat alle aanbiedingen, kleurechtheid van productfoto's en producten volledig met de gegeven informatie in overeenstemming zijn. Afwijkingen kunnen in beginsel geen aanleiding zijn tot schadevergoeding en/of ontbinding.
4) Prijzen / Aanbiedingen
A) Alle prijzen zijn uitgedrukt in Euro’s en zijn inclusief omzetbelasting (BTW).
B) Alle aanbiedingen van Snowboots-shop zijn vrijblijvend en Snowboots-shop behoudt zich uitdrukkelijk het recht voor om de prijzen te wijzigen, in het bijzonder wanneer dat op grond van (wettelijke) voorschriften noodzakelijk is.
C) Speciale aanbiedingen zijn slechts geldig zolang de voorraad strekt.
D) Snowboots-shop aanvaardt geen aansprakelijkheid voor de gevolgen van drukfouten en wijzigingen in prijsaanduidingen. Indien een vermelde prijs dermate onjuist is dat de klant redelijkerwijs kan weten dat dit het een fout betreft, heeft Snowboots-shop het recht de bestelling te weigeren.
5) Betaling
A) Bij bestellingen via de internetsite kan via iDEAL, Paypal en d.m.v. bankoverschrijving worden betaald.
B) Een vooruit betaalde bestelling wordt verstuurd op het moment dat het verschuldigde bedrag op de rekening van Snowboots-shop is bijgeschreven.
C) Betaalopdrachten aan de bank/giro-instellingen zijn voor rekening en risico van degene die de opdracht tot betaling geeft.
6) Bijdrage bezorgkosten
Snowboots-shop rekent GEEN order- en of verzendkosten binnen Nederland, Belgie tenzij dit overeen gekomen is tussen klant en Snowboots-shop. Dit kan in het geval van spoed of express zendingen.
7) Retourzendingen
A) Je kunt binnen 30 dagen je aankoop herroepen, zonder opgaaf van reden. Dit heet de "zichttermijn". Deze termijn gaat in op de dag na ontvangst van het artikel. Als je meerdere artikelen in één keer besteld hebt, kun je herroepen tot 30 dagen nadat je het laatste artikel hebt ontvangen. Na herroeping heb je nog 14 dagen om het artikel naar ons terug te sturen. 
B) Na ontvangst van je retour betalen we je het volledige aankoopbedrag (met verzendkosten) terug binnen uiterlijk 14 dagen na je herroeping mits het product is ontvangen. In de meeste gevallen betalen we je binnen enkele dagen het aankoopbedrag terug.
C) Je kan je bestelling op verschillende manieren herroepen: via retouren (rechts bovenin de website), via email helpdesk@snowboots-shop.nl of telefonisch 085 7500 164. 
D) Het artikel moet dan uiteraard ongebruikt zijn en compleet met, indien redelijkerwijs mogelijk, de oorspronkelijke verpakking. Het passen van kleding en schoenen is geen enkel probleem. Als je schoenen past doe dit dan altijd binnenshuis. Indien je het product beschadigd hebt, kunnen wij hier kosten voor in rekening brengen.
E) De kosten voor retourzending zijn voor onze rekening als je gebruikt maakt van het door ons aangeleverde PDF retourlabel, je kan dan je bestelling afgeven bij een UPS pickup point..
F) Je bestelling op eigen kosten retourzenden mag ook, dit kan bijvoorbeeld via een postkantoor, de kosten daarvoor zijn circa €6,95. Zelf gemaakt verzendkosten kunnen achteraf niet bij ons gedeclareerd worden.
G) Na ontvangst van een retourzending wordt het aankoopbedrag, mits aan bovenstaande voorwaarden is voldaan, doorgaans binnen 3-5 dagen op de rekening waarmee je betaald hebt teruggestort.
8) Ruilen
Bij Snowboots-shop kunt u eenvoudig u product omruilen Het kan zijn dat een product niet helemaal is wat je zocht of dat je de verkeerde maat hebt besteld. Dit is voor ons geen probleem, wij ruilen je product 1x kosteloos om of storten het volledige aankoopbedrag direct terug op je rekening. Bij Snowboots-shop heb je 30 dagen om uw product terug te sturen. Deze tijd heb je om het product te passen en te beoordelen. Het is echter niet toegestaan het product (buiten) te gebruiken. Alleen producten die in nieuwstaat zijn kunnen worden teruggestuurd. Ook moet de originele verpakking onbeschadigd zijn.
9) Levering
A) De door Snowboots-shop opgegeven levertijden zijn indicatief. Overschrijding van enige leveringstermijn geeft u geen recht op schadevergoeding
B) De levering van de producten geschiedt op de plaats en het tijdstip waarop de producten gereed zijn voor verzending aan u.
C) Het grootste deel van ons assortiment bestaat uit standaard artikelen welke in het winterseizoen doorlopend verkrijgbaar zijn. Deze zijn in de regel op voorraad en/of binnen enkele dagen te leveren. Er zijn echter ook veel "fashion"producten (bijvoorbeeld Sweet kleding) welke veelal niet meer bij te bestellen zijn en daarvoor geldt dan ook op=op. Het kan dus sporadisch voorkomen dat u een product bestelt welke niet meer te leveren is. Wij stellen u hiervan uiteraard zo snel mogelijk op de hoogte. Samen kunnen we eventueel naar een passend alternatief zoeken. Indien u al vooraf geld heeft overgemaakt wordt dit uiteraard zo snel mogelijk teruggestort.
D) Het kan voorkomen dat Snowboots-shop een bepaald artikel niet direct kan leveren. Wij brengen u per e-mail hiervan zo spoedig mogelijk op de hoogte. Zorg daarom dat u bij het aanmaken van uw bestelling een juist e-mailadres vermeldt en deze regelmatig controleert. Snowboots-shop houdt uw bestelling aan. Indien nalevering uiteindelijk niet meer mogelijk is, krijgt u ook bericht en komt uw bestelling te vervallen.
E) Indien u een bedrag vooruitbetaald heeft en indien de overeenkomst waarop die vooruitbetaling betrekking heeft niet tot stand komt omdat de oorspronkelijk bestelde goederen niet beschikbaar zijn of op basis van het herroepingrecht ontbonden wordt, zal zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 10 dagen terugbetaling plaatsvinden.
F) Alle gemelde of vermelde leveringstermijnen zijn slechts een indicatie en leiden niet tot enig recht of aansprakelijkheid.
G) De bestelling wordt door Snowboots-shop in samenwerking met PostNL, UPS of een andere koeriersdienst bij u afgeleverd.
10) Eigendomsvoorbehoud
De eigendom van geleverde producten gaat pas over, indien u al hetgeen u op grond van enige overeenkomst aan Snowboots-shop verschuldigd bent, heeft voldaan. Het risico ter zake van de producten gaat reeds op het moment van de aflevering op u over.
11) Garantie
Voor door Snowboots-shop geleverde producten geldt uitsluitend de garantie, zoals deze door de fabrikant van het desbetreffende product wordt vastgesteld. Snowboots-shop vervult gedurende een dergelijke garantieperiode uitsluitend een loketfunctie. Voor de duidelijkheid: garantie wordt verleend door de fabrikant of importeur en vrijwel nooit door de winkel waar je het artikel koopt. Overigens is Snowboots-shop wel verantwoordelijk voor het juist functioneren van het artikel. Zodoende zullen wij hier ten allen tijde voor zorg dragen.
12) Persoonsgegevens
A) Snowboots-shop zal de gegevens van de Koper uitsluitend verwerken in overeenstemming met haar privacy beleid.
B) Snowboots-shop neemt daarbij de van toepassing zijnde Nederlandse en Europeese wet- en regelgeving in acht.
13) Actievoorwaarden Snowboots-shop
Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle acties welke door Snowboots-shop worden opgezet en aangeboden. Dit betekent zowel voor Facebook, Twitter, wePowder alsook voor Snowboots-shop. A. Deelname aan onze acties zijn gratis.
B. Je neemt deel aan de actie door je als deelnemer te registreren, volgens de voorwaarden welke gesteld worden per actie. Door deelname maak je kans op een prijs.
C. De winnaars van acties worden door middel van loting bepaald en dit geschiedt op onpartijdige wijze. Uit het bestand van de deelnemers die aan de actie hebben meegedaan wordt door ons één of meerdere winnaar(s) getrokken.
D. Winnaars krijgen bericht via het kanaal waarop zij hebben deelgenomen aan de actie.
E. De gewonnen prijs is niet inwisselbaar tegen contanten of andere producten van Snowboots-shop.
F. Snowboots-shop is gerechtigd om een deelnemer die niet voldoet aan het bepaalde in deze actievoorwaarden of die anderszins handelt in strijd met de geest van onze acties uit te sluiten van deelname.
G. Snowboots-shop is te allen tijde gerechtigd deze voorwaarden zonder opgave van redenen eenzijdig te wijzigen.
H. Medewerkers van Snowboots-shop en van bedrijven die zijn betrokken bij de totstandkoming van deze actie zijn uitgesloten van deelname aan de actie.